嚜� Musa Kaplan’dan H覺fz覺 Topuz Belgeseli – Renklerin zg羹r Sesi
 
癟ankaya escort 癟ankaya escort 癟ankaya escort 癟ankaya escort gemlik escort porno hd porno

Musa Kaplan’dan H覺fz覺 Topuz Belgeseli

Payla
 

“HIFZI TOPUZ’LA YZYILA YOLCULUK”

Belgesel Yap覺mc覺s覺, Arat覺rmac覺 Yazar hemerimiz Musa Kaplan, 癟ekimleri biten “H覺fz覺 Topuzla Y羹zy覺la Yolculuk” adl覺 belgesel filmini izleyicilerle buluturdu. Gazeteci Yazar H覺fz覺 Topuzun 96 y覺ll覺k hayat覺n覺 konu alan biyorafi belgeselin galas覺, 6 Ocakta 襤stanbul ili’de N璽z覺m Hikmet K羹lt羹r Evinde yap覺ld覺.

Y繹netmenliini Musa Kaplan覺n 羹stlendii ve 癟ekimlerin bir bu癟uk y覺la yak覺n s羹rd羹羹 belgeselin ilk g繹sterimine kat覺lanlar aras覺nda, ili Belediye Bakan覺 Muammer Keskin, Cumhuriyet Gazetesi yazar覺 羹kran Soner ve 癟ok say覺da yurtta yer ald覺. Gazeteci Yazar H覺fz覺 Topuz rahats覺zl覺覺 nedeniyle geceye kat覺lamad覺.

Musa Kaplan y繹netmenliinde 癟ekilen belgeselin seslendirmesini Ekrem Ataer yapt覺. Yard覺mc覺 y繹netmenliini Deniz Ger癟ek ile Nermin Sar覺ba覺n, metin ak覺覺n覺 Nermin Sar覺ba覺n, kurgusunu R覺fk覺 襤lyasolunun ve kameramanl覺覺n覺 Sel癟uk Yaman, Sevim Eskiyurt ve ekernaz Doan覺n 羹stlendii belgeselin DVD kapak fotoraf覺 Atilla Durak覺n, grafik tasar覺m覺 ise Sevim Eskiyurtun imzas覺n覺 ta覺yor.

Belgeselde, 96 y覺ll覺k yaam覺na 51 kitab覺 s覺d覺ran H覺fz覺 Topuzun; N璽z覺m Hikmet Randan Abidin Dinoya, Fikret Mualladan Melih Cevdet Anday ve Sabahattin Aliye kadar uzanan arkadal覺k an覺lar覺n覺, “Hayat覺mda unutamayaca覺m and覺r”, dedii Atat羹rk ile el s覺k覺t覺覺 g羹nden UNESCO y覺llar覺na kadar bir癟ok yaanm覺l覺klar覺n覺 izliyoruz. Belgeselde Topuz, UNESCOdan sonra hayat覺m 癟ok deiti diyor ve ekliyor: “UNESCOda bir ilan olduunu 繹rendim, adayl覺覺m覺 koydum. Urama 80 aday var. O 80 adaydan bir kii al覺nacak. dediler. Kazand覺m.” O d繹nemde bol bol gezme f覺rsat覺 olmu Topuzun. Gittii Afrika 羹lkelerinden toplad覺覺 maskeler ve heykeller ile sergiler a癟m覺.

H覺fz覺 Topuz’la Y羹zy覺la Yolculuk belgeselinin y繹netmeni, Mut’lu hemerimiz Musa Kaplan ise H覺fz覺 Topuz’la ge癟irdii s羹reci ve belgeseli 繹yle anlatt覺: “Bundan 繹nce 3 tane belgeselimiz var. Bir tanesi ‘Son Y繹r羹kler zg羹r Hayatlar’ Toroslar覺n zirvesinde konar g繹癟er y繹r羹klerin hayat覺n覺 anlat覺r. Arkas覺ndan ‘Devrim Yolcular覺’ 68 kua覺n覺 anlat覺r. 癟羹nc羹 olarak da ‘Balat’ta Kaybolmak.’ 襤stanbul’daki Balat’覺 癟ektik. Balat’覺 癟ektikten sonra, bir arkada覺m覺z ‘H覺fz覺 Hoca’y覺 癟ekelim’ dedi. ‘Tamam’ dedik, gittik. H覺fz覺 Hoca’ya gittiimizde, kendisine bunu teklif ettiimizde, ‘Benim neyimi 癟ekeceksiniz?’ dedi. O kadar al癟akg繹n羹ll羹. Onun 羹zerine ‘Tamam’ dedi. Biz yakla覺k olarak bir y覺l, her aramba ‘H覺fz覺 Hoca’n覺n evindeydik.”

H覺fz覺 Topuz’un gazeteci, yazar ve televizyoncu y繹n羹 ile 羹lkenin en b羹y羹k deerlerinden birisi olduunu s繹yleyen Kaplan, “Fakat bug羹n bu deerden 羹lkenin 癟ok da yararland覺覺 s繹ylenemez. O a癟覺dan deerli b羹y羹羹m羹z羹n hayat覺n覺 belgesel yapmak istedik. Kendisi bug羹n aram覺zda olacakt覺 fakat rahats覺zland覺覺 i癟in gelemedi dedi.

6 Ocak’ta N璽z覺m Hikmet K羹lt羹r Evinde yap覺lan ilk g繹sterim t繹reni, H覺fz覺 Topuz’un 96 y覺ll覺k yaam yolculuunu anlatan belgeselin izlenmesiyle son buldu.

HIFZI TOPUZ hakk覺nda:

1923 y覺l覺nda 襤stanbulda dodu. 1942de Galatasaray Lisesini, 1948de 襤stanbul niversitesi Hukuk Fak羹ltesini bitirdi. 1957-59 y覺llar覺 aras覺nda Strasbourg niversitesinde devletler hukuku ve gazetecilik alanlar覺nda y羹ksek lisans yapt覺. Ard覺ndan ayn覺 羹niversitede gazetecilik alan覺nda doktoras覺n覺 tamamlad覺. 1947-1958 y覺llar覺 aras覺nda Akam gazetesinde 繹nce istihbarat efi, sonra yaz覺 ileri m羹d羹r羹 olarak g繹rev yapt覺. 襤stanbul Gazeteciler Sendikas覺n覺n kurucular覺 aras覺nda yer ald覺 ve bakanl覺覺n覺 羹stlendi. 1959-1983 y覺llar覺 aras覺nda Pariste UNESCO Genel Merkezinde zg羹r Haber Dola覺m覺 eflii yapt覺. Uluslararas覺 gazetecilik 繹rg羹tleri aras覺nda mesleksel ibirlii, bas覺n ahl璽k覺, gazetecilik eitimi ve gazetecilerin korunmas覺 hakk覺nda projeler y繹netti. Hindistanda, Filipinlerde ve Afrika 羹lkelerinde gazetecilik eitimi seminerleri d羹zenledi. Afrikada k覺rsal bas覺n projesini oluturdu. 1962 y覺l覺nda Bas覺n-Yay覺n Y羹ksek Okulunun (Ankara niversitesi 襤letiim Fak羹ltesi), kuruluu i癟in ilk projeleri Pariste UNESCOnun merkezinde haz覺rlad覺. 1974-75 y覺llar覺 aras覺nda TRTde Radyolardan Sorumlu Genel M羹d羹r Yard覺mc覺l覺覺 g繹revini 羹stlendi. 1986dan g羹n羹m羹ze bakanl覺覺n覺 s羹rd羹rd羹羹 襤letiim Arat覺rmalar覺 Derneini (襤LAD) kurdu. Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri ve 癟eitli dergiler i癟in dizi ve inceleme yaz覺lar覺 kaleme ald覺. Galatasaray niversitesi, Anadolu niversitesi ve 襤stanbul niversitesinin iletiim fak羹ltelerinde bas覺n, radyo-televizyon tarihi, uluslararas覺 iletiim ve siyasal iletiim alanlar覺nda dersler verdi.

Eserleri:

Fransada Gazetecilerin Stat羹s羹 ve Asgari cret, 1954 (Gazeteciler Sendikas覺). Information Internationale dans la Presse Turque, 1961. Bas覺n S繹zl羹羹, 1968 (Gazeteciler Cemiyeti). Kara Afrika, 1971 (Milliyet). 100 Soruda Bas覺n Tarihi, 1973 (Ger癟ek). Se癟im Savalar覺, 1977 (Milliyet). Uluslararas覺 襤letiim, 1984 (Anadolu niversitesi). 襤letiimde Karikat羹r ve Toplum, 1986 (Anadolu niversitesi). Lumumba, 1987 (Y繹n). Kara Afrikada 襤letiim, 1987 (Y繹n). Bas覺nda Tekellemeler, 1989 (T羹ses-襤lad). Yar覺n覺n Radyo TV D羹zeni, 1990 (T羹ses-襤lad). T羹rkiyede Se癟im Kampanyalar覺, 1991 (T羹ses-襤lad). Siyasal Reklamc覺l覺k, 1991 (Cem). Kara Afrika Sanat覺, 1992 (Ant). Hog繹r羹, 1995 (Unesco). Balang覺c覺ndan Bug羹ne Kadar D羹nya Karikat羹r羹, 1997 (襤nk覺lap). D羹nyada ve T羹rkiyede K羹lt羹r Politikalar覺, 2001 (Doan). T羹rk Bas覺n Tarihi, 2003 (Remzi).

An覺:

Konuklar Ge癟iyor, 1975 (ada). Parisli Y覺llar, 1994 (Bilgi). Eski Dostlar, 2000 (Remzi). Elveda Afrika, Ho癟a Kal Paris, 2005 (Remzi). Fikret Muall璽, 2005 (Everest). Ba覺n ne Eilmesin, Eyl羹l 2006 (Remzi). Paris 68, Bir Devrim Denemesi, 2008 (Agora). Nianta覺 An覺lar覺, 2009 (Heyamola). Bana Atat羹rk羹 Anlatt覺lar, 2010 (Remzi). G羹l羹mseyen An覺lar, 2010 (Remzi). Ard覺ndan Y覺llar Ge癟ti (S繹ylei), 2013 (Remzi). Pariste Bir T羹rk Ressam覺, Fikret Muall璽 2014 (Remzi). Atat羹rk Sesleniyor, 2016 (Remzi)

Roman:

Meyyale, 1998 (Remzi). Taifte l羹m, 1999 (Remzi). Pariste Son Osmanl覺lar, 1999 (Remzi). Hatice Sultan, 2000 (Remzi). Gazi ve Fikriye, 2001 (Remzi). Milli M羹cadelede aml覺can覺n 癟 G羹l羹, 2002 (Remzi). Devrim Y覺llar覺, 2004 (Remzi). Tavcan, 2005 (Remzi). zg羹rl羹e Kurun, 2007 (Remzi). Kara 覺l覺k (2008 Afrika Bar覺 ve Dostluk d羹l羹) (Remzi). Abd羹lmecit; 襤mparatorluk 繹kerken Sarayda 22 Y覺l, 2009 (Remzi). Hava Kurun Gibi A覺r; N璽z覺m Roman覺, 2011 (Remzi). Elbet Sabah Olacakt覺r, Tevfik Fikret Roman覺, 2012 (Remzi). Vatan覺 Satt覺k Bir Pula; Nam覺k Kemal Roman覺, 2013 (Remzi). 覺lg覺n ve zg羹r; Neyzen Tevfikin Roman覺, 2014 (Remzi). anl覺 Kanl覺 Y覺llar, 2017 (Remzi)

yk羹:

Gizli Aklar, 2015 (Remzi)

d羹lleri:

1998 Sertel Demokrasi d羹l羹. 2003 T羹rkiye Gazeteciler Cemiyeti Bas覺n zg羹rl羹羹 d羹l羹. 2004 Lions Kul羹pleri Federasyonu Atat羹rk Bar覺 d羹l羹. 2005 Osmangazi niversitesi Onursal Doktora d羹l羹. 2007 36.Orhan Kemal Roman Armaan覺. 2009 ada Gazeteciler Dernei Onur d羹l羹. 2012 Y覺l覺 Bal癟ova Belediyesi ve Yeni Kuak K繹y Enstit羹leri Dernei Ayd覺nlanma Onur d羹l羹.

MUSA KAPLAN:

Kitaplar覺:

Yasak Defter (1969). Devrim Yolcular覺 (2012). 3 Yolda (2015). Adras Da覺 (2016). G繹ksu Bulan覺k Ak覺yor (2019).

Belgeselleri:

Son Y繹r羹kler (2015). Devrim Yolcular覺 (2016). Balatta Kaybolmak (2017).

Bu yaz覺 357 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum b覺rak

Yorum yazmak i癟in giri yapmal覺s覺n

YAZAR HAKKINDA

Facebook’ta Bizi Bulun
REKLAMLAR
ASTROLOJ襤
 • Ko癟
 • Boa
 • 襤kizler
 • Yenge癟
 • Aslan
 • Baak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Olak
 • Kova
 • Bal覺k
KO BURCU YORUMU
BOA BURCU YORUMU
襤K襤ZLER BURCU YORUMU
YENGE BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAAK BURCU YORUMU
TERAZ襤 BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU

istanbul escort

buy Instagram comments

bahis siteleri

Erzincan escort Uak escort Bilecik escort Karaman escort Edirne escort anl覺urfa escort Mara escort Giresun escort Sinop escort Bayburt escort D羹zce escort Yozgat escort Zonguldak escort Amasya escort Aksaray escort Alsancak escort Aksaray mutlu son masaj